Elevate tehnologija slika

Elevate tehnologija


Optički monitor za precizno mjerenje pulsa dizajniran je tako da nastoji pratiti puls korisnika 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Optički monitor za mjerenje pulsa na zapešću za Garmin nosive uređaje vrijedan je alat koji pruža preciznu procjenu pulsa korisnika u svakom trenutku. Učestalost mjerenja pulsa ovisi o razini aktivnosti korisnika. Kada započnete aktivnost s Garmin optičkim uređajem za mjerenje pulsa, optički monitor pulsa češće pruža informacije jer je optički senzor cijelo vrijeme aktivan i nastoji kontinuirano mjeriti puls tijekom aktivnosti. Svrha uređaja je informiranje korisnika i pružanje što preciznijih i češćih očitanja pulsa tijekom aktivnosti. Pomoću Garmin Elevate tehnologije, vaš uređaj će mjeriti razinu stresa na temelju varijabilnosti pulsa. Uređaj 3 minute mjeri promjene vašeg pulsa dok mirno stojite i na temelju toga procjenjuje razinu stresa u rasponu od 1 do 100. Pritom niži rezultat ukazuje na nižu razinu stresa. Na taj način je omogućeno praćenje pulsa bez potrebe za nošenjem monitora pulsa na prsima. Monitor pulsa nije namijenjen za medicinske svrhe ili za dijagnosticiranje, tretiranje, liječenje ili prevenciju bilo kakvih bolesti ili stanja.