Eeotpad

Vezano na Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom I elektroničkom opremom članak 10. Stavak 5. obavještavamo Vas da smo osigurali mogućnost besplatnog preuzimanja EE otpada u svim Elipso prodajnim mjestima.