Crni vikend 2018
Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo E Plus d.o.o., Gospodarska 16c, Donji Stupnik, 10255, OIB:93923226222, napravljena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

1. Opći podaci:
Za obradu podataka odgovorno je društvo E Plus d.o.o Gospodarska 16c, 10255 Donji Stupnik, OIB: 93923226222.Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:
Elektronička pošta: [email protected]
Adresa: Gospodarska 16c, 10025 Donji Stupnik2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

E Plus d.o.o. (dalje u tekstu „Elipso“ ili „mi“) razumije da vam je vaša privatnost bitna. Poštujemo vašu privatnost i štitimo vaše osobne podatke. To može uključivati svaku informaciju koja može dovesti do identifikacije vas kao pojedinca.
Elipso obrađuje vaše osobne podatke koje ste nam povjerili putem registracije na našoj web stranici www.elipso.hr, dostave proizvoda na kućnu adresu, putem prijave na marketinšku listu “Elipso klub” ili putem prjave na marketing listu "Elipso Crni vikend", nagradnih natječaja, nagradnih igara, u svrhu kontaktiranja radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama vezanih uz Vaše upite na email [email protected], u svrhu danih rješavanja reklamacija, servisnog zahtjeva, odgovaranja na Vaše upite.
Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracije su: ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, email, telefonski broj, informacija o punoljetnosti, IP adresa i datuma i vrijeme s koje je napravljena prijava, IP adresa i datum i vrijeme s koje su dane suglasnosti ili privole, datum i vrijeme registracije.
Prilikom registracije kreira se podatak ElipsoID korisnika koji je jedinstven za svakog korisnika za vrijeme dok on u na www.elipso.hr ima otvoren korisnički račun ali NE predstavlja podatak koji se korisnika može identificirati izvan IT sustava tvrtke E Plus d.o.o. ElipsoID korisnika u strogo kontroliranim uvjetima se može povezati s drugim osobnim podatcima korisnika te je ta mogućnost dostupna samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. ElipsoID korisnika je dostupan korisniku u korisničkom profilu. ElipsoID korisnika se ne može naknadno mijenjati i ne može se odabrati već biva dodijeljen.
Kreiranjem Elipso korisničkom računa te završetkom registracije na www.elipso.hr dajte Elipso podatke na korištenje i pohranu na period od 5 godina ako ranije ne zatražite brisanje profila u korisničkom profilu.


Prilikom osvježavanja podataka u korisničkom profilu mogu biti sakupljeni neki od sljedećih podataka: ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, email, telefonski broj, informacija o punoljetnosti, IP adresa i datuma i vrijeme kada je napravljeno posljednje osvježavanje, IP adresa i datum i vrijeme s koje su dane suglasnosti ili privole, opcionalno i neobvezujuće dobna skupina i spol, moguće se prijaviti ili odjaviti s marketinške lista.


Osobni podatci prikupljeni radi dostave proizvoda na kućnu adresu, servisnog postupka, odnose se smo nuže podatke koji su nam nužni za obavljanje posla koji ste od nas zatražili i koristimo ih samo u svrhe nužne za izvršenje posla.


Osobni podaci koji se prikupljaju putem opcionalne prijave na marketinšku listu su ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, email, telefonski broj, informacija o punoljetnosti, te opcionalni dodatni podaci dobna skupina i spol.


Prijava na marketinšku listu je opcionalna i dobro voljna, nije podrazumijevana i morate se pozitivnim činom prihvata prijaviti, možete biti registrirani i prijavljeni na www.elipso.hr te imate pristup svim osnovnim funkcionalnostima kao što su odabir proizvoda, pretraživanje proizvoda, rezervacija robe u prodavaonicama i web shop kupnja bez da ste prijavljeni na marketinšku listu.


Ne možete prijavljeni na marketinšku listu ako se niste registrirali na www.elipso.hr.


Podaci dobna skupina i spol su opcionalni podatci te možete biti prijavljeni na marketinšku listu bez da ste nam dali te podatke, odbijanje davanja podatak se radi odabirom opcije “Ne želim dati podatak”. Ako nam ne date te podatke možda Vam marketinški newsletter emailovi neće biti jednako zanimljivi kao u slučaju da ste nam podatke o spolu i dobnoj skupini dali.Funkcija “Provjera dostupnosti” Podaci koji se prikupljaju putem funkcije “Provjera dostupnosti” preferirani način plaćanja, preferirani vrsta računa, preferirani datum kupnje. U sklopu funkcije “Provjera dostupnosti” podatci se koriste zbog planiranja nabavke robe, isporuku robe u prodavaonice, planirati buduće promocije. Elipso može anonimno i statistički, bez korištenja osobnih podataka povezati učinak i broj "Provjera dostupnosti" u odnosu na broj kupnji u Elipso prdavaonicama za artikle na kojima je napravljena “Provjera dostupnosti” te na taj način anonimno i statistički procjeniti utjecaj web stranice www.elipso.hr na prodaju u Elipso prodavaonicama.


Funkcija “Rezervacije” je dostupna samo registriranim Elipso korisnicima koji imaju ElipsoID korisnika zbog sprječavanja zloupotrebe rezervacija na način netko nebi rezervirao svu robu u svrhu sprječavanja drugih korisnika da kupuju. Podaci koji se prikupljaju putem funkcije “Rezervacije” ElipsoID korisnika zbog kreiranja ponude s rezervacijom robe u Elipso prodavaonici na taj ElipsoID. Korsnik dobiva broj rezervacije koji mora reći na blagajni kako bi blagajnica mogla prebaciti ponudu u račun. Elipso može anonimno i statistički, bez korištenja osobnih podataka povezati učinak i posjećenosti web stranice Elipso.hr sa brojem realiziranih rezervacija u Elipso prodavaonicama u svrhu bolje optimiziacije internet stranice. Za one korisnike koji su prijavljeni na marketinšku listu “Elipso klub” podatak o kojem se kupljenom proizvodu radi nakon iskorištene rezervacije može biti iskorišten za izradu personalizirane akcijske ponude i slanje personaliziranih marketinških bilistera u budućnosti. (Ova funkcija se trenutno ne koristi ali ostavljamo tu mogućnost).Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem nagradnih igara i natječaja su npr. ime i prezime, adresa, broj mobitela, ElipsoID korisnika ako postoji, IP adresa s koje je napravljena prijava, grad, Elipso prodavaonica u kojoj je proizvod kupljen, broj E plus računa na kojem se kupljen proizvod, datum računa, fotografiju ili sken računa i dr., sukladno pravilima nagradnih natječaja ili nagradnih igara koji se javno objavljuju na internet stranicama koje su navedene uz svaki nagradni natječaj odnosno nagradnu igru.Osobni podaci koji se mogu prikupljati radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama vezanih uz Vaše upite na email [email protected], u svrhu rješavanja reklamacija ili servisnog zahtjeva ili odgovaranja na Vaše upite: ime i prezime, godina rođenja, adresa, grad i poštanski broj, e-mail, broj telefona, broj mobitela, ElipsoID korisnika, Elipso prodavaonica u kojoj je proizvod kupljen, broj E plus računa, datum računa, fotografija računa.
Za one korisnike koji su registrirani na www.elipso.hr i prijavljeni na marketinšku listu “Elipso klub” podatak o broju i vrsti kupljenih proizvoda radi bilo da se radi o online kupnji preko webshopa ili offline kupnji u prodavaonici ili o veleprodaji može biti iskorišten za izradu personalizirane akcijske ponude i slanje personaliziranih marketinških bilistera u budućnosti. (Ova funkcija se trenutno ne koristi ali ostavljamo tu mogućnost) Za one korisnike koje su registrirani na www.elipso.hr i nisu prijavljeni na marketinšku listu “Elipso klub” ili su prijavu povukli podatci o kupnjama se ne koriste u marketinške svrhe niti za izradu profila korisnika.


3. Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka


Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana suglasnost i/ili privola ili na samnom dokumentu nalazi obavijesti o tome da nam je nužno da prosljedimo Vaše podatke našim poslovnim partnerima ili kupac može razumno predpostaviti da će njegovi podatci biti iskorišteni na način da se prosljede našem poslovnom partneru (na primjer podatci za dostavu dostavljaču, podatci za servis servisu).
Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu ili ako nije dana izričita suglasnost i/ili privola ili na samnom dokumentu nalazi obavijesti o tome da nam je nužno da prosljedimo Vaše podatke našim poslovnim partnerima ili kupac može razumno predpostaviti da će njegovi podatci biti iskorišteni na način da se prosljede našem poslovnom partneru. (na primjer podatci za dostavu dostavljaču, podatci za servis servisu)


Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni ili nakon perioda za koji je dana suglasnost i/ili privola ili prestankom ugovornog odnosa ili nakon isteka jamstvenog roka kupljenog proizvoda a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.
Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom. Također ako su zadovoljeni svi zakonski uvjeti.


Na Vaš zahtjev radi pružanja informacija o pružanja informacija o proizvodima i uslugama, dogovora oko dostave proizvoda, u svrhu važe obavijesti vezane za Vašu kupnju, u svrhu danih rješavanja reklamacija ili servisnog zahtjeva ili odgovaranja na Vaše upite s vama u kontakt stupamo preko komunikacijskih kanala za koje ste nam dali suglasnost kako ja navedeno u pojedinoj suglasnosti ili istim kanalom komunikacije kojim ste Vi nas kontaktirali prilikom postavljanja upita, a kanali komunikacije mogu biti:


Elektroničkom poštom (e-mail)
Pismeno (poštom)
Telefonski
SMS-om
Facebook Messanger


Postavljanjem upita prema Elipsu dajete suglasnost da Vam odogovrimo istim kanalom komunikacije na koji ste postavili upit te da pohranimo Vaše osobni podatke koje ste nam dali na period od najviše 5 godina ako se radi o servisnom postupku ili reklamaciji ili na period potreban za odgovaranja na Vaš upit u potpunosti.Također možemo raditi obradu i analizu podataka o našim korisnicima na način da se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku te ih nije moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom.4. Upravljanje privolama i suglasnostima za obradu osobnih podataka
Privola za davanje osobnih podatak za pohranu i korištenje u marketingu tvrtke E plus d.o.o. :

Uvodi dio:

E plus d.o.o., Gospoardska 16c, 10255 Donji Stupnik, Hrvatska s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zašiti podataka i Općoj uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Uredba), uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Prihvaćanjem privole dajte dozvolu za korištenje osobnih podataka ime,prezime, e-mail, adresu, poštanski broj, broj telefona, spol, dobnu skupinu u Elipso marketingu. Privolu je moguće povući u svakom trenu, klikom na gumb "Odjava sa marketing liste" ili zahtjevom na email [email protected] Izjava je izrađena na temelju Opće uredbe Europske unije EU 2016/679 te detaljno opisuje naše postupanje s Vašim osobnim podacima. Pronađite je i na linku Pronađite je i na linku Izjava o privatnosti


Opcija marketing lista "Elipso kub":
Uključuje Predplatu na besplatni marketinši email Newsletter "Elipso klub" i dodavanje na marketing listu "Elipso klub" za koji trudio se da je posebno zanimljiv za vas sa brutalnim akcijama. Uključuje izradu, slanje i prikazivanje personaliziranog ponude sa popustima za Vas namijenjenu Vama. Uključuje Facebook Custom Audience listu za targetirane oglase s akcijskim artiklima, Google AdWords customer match funkciju za targetirane oglase s akcijskim artiklima, pogledaj našu akcijsku ponudu sa najvećim popustima, ovo je vrlo bitno jer u newsletter ne stanu sve naše akcijske ponude, na ovaj način imaš priliku vidjeti više akcija. Dijeljenje Vaših osobnih podataka s tvrtkom Google, Facebook, Instagram, Microsoft u svrhu izrade i posluživanja targetiranog relevantnog oglašavanja sa personaliziranom ponudom za Vas, SendGrid Inc., The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp u svrhu slanje marketinških emailova. Period važenja privole je 5 godina ako ranije ne povučete privolu. Mogućnost povlaćenja privole u svakom trenu.Opcija marketing lista "Elipso Crni vikend":
Odbivanje email Newslettera kada bude "Elipso Crni vikend" promocija. Dijeljenje Vaših osobnih podataka s tvrtkom SendGrid Inc., The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp u svrhu slanje marketinških emailova. Period važenja privole je 5 godina ako ranije ne povučete privolu. Mogućnost povlaćenja privole u svakom trenu. Niste dio Elipso klub marketing liste.Privola marketing tvrtke E plus d.o.o. (Elipso) zadovoljava sljedeće u skladu sa Uredbom:
1. Privola je dobro voljna i napravljena pozitivnim činom
2. Prviola nije dio uvjeta o korištenju ili durgih ugovora.
3. Privola nije uvjet za kupnju u Elipsu.
4. Privola nije podrazumjevana
5. Privola je pisana jasnim jezikom i detaljno je navedeno koji se podataci sakupljaju, na koji način se koriste i kojim trećim stranama se podataci prosljeđuju.
6. Nudimo opciju graduralnog pristupa nudeći dvije različite opcije marketing lista koje se razlikuju po učestalosti i načinu obrade podataka u svrhu marketinške promidžbe.
7. Imenujemo svoju ogranizaciju kao i sve treće strane koji su izvrštielji obrane u svrhu marketinške promidžbe. Za svaku opciju marketing liste se razlikuju organizacije sa kojima dijelimo podatke.
8. Obaviješteni ste da možete povući privolu u bilo kojem trenu.
Davanje privole za korištenje osobnih podataka u Elipso marketingu i prijava na marketinšku listu se može opcionalno i neobvezujuće napraviti prilikom registracije na www.elipso.hr ili u naknadno u korisničkom profilu.


Privolu za korištenje osobnih podataka u Elipso marketingu možete opozvati u bilo kojem trenutku jednako lako kako ste je i dali jednim klikom na “Odjava s marketing liste” koji se nalazi u korisničkom profilu. Klikom na gumb “Odjava s marketing liste” isto vremeno povlačite privolu za korištenje osobnih podataka u Elipso marketingu kao i brišete se s marketing liste.


Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste u korisničkom profilu.


Alternativno potpuni opoziv privole možete izvršiti i tako da nam se obratite putem elektroničke pošte : “[email protected]" ili putem pošte na adresu:


Gospodarska 16c, 10255 Donji Stupnik.


Ako opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u Elipso marketingu vezano privolu koju ste povukli, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za članstvo na listi “Elipso klub”.Elipso koristi određene kolačiće (engl. cookies) u marketinške svrhe kako je navedeno u članku 10. ove izjave, te zbog toga će Vas tražiti privolu za korištenje kolačiće u marketinške svrhe prije nego li takve kolačiće postavi na Vaš uređaj. Privola za koštenje kolačića u marketinške svrhe se daje na način da se klikne na zeleni gumb "Prihvaćam sve kolačiće". Kako posjetioc web stranice www.elipso.hr ne želi dati privolu treba kliknuti na "Odbijam". Privola se može povući u bilo kojem trenutku i na jednak način ka koji se je i dala odnosno na način da korisnik klikne u donjem desnom kutu "Kolačići" te zatim klikne na "Odbijam". U slučaju povlaćenja privole Elipso će prestati pristupati kolačićima, kolačići će se nakon njihovog isteka sami obrisati ili ih korinsik može sam obrisati koristeći postavke internet preglednika. Stanje Vaše privole za kolačiće će biti pohranjeno kao kolačić koji je neophodno nužan. Privolu za korištenje kolačića dajte na period od jedne godine ako je ranije ne povučete.

Prilikom postavljanja pitanja za prihvat svih kolačića Elipso se vodi načelom jednostavnosti i transparentsnosti te jasno navodi koji je primarna svrha kolačića za koje je potrebna privola koristeći tekst "Elipso Vas ljubazno moli za dozvolu da upotrijebi kolačiće (engl. cookies) koji pomažu pri posluživanju i izradi zanimljivijih, personaliziranih, targetiranih oglasa s našim najboljim akcijama koje ne želite propustiti, pomažu nam da budemo bolji za Vas tako da omogućuju nam da vidimo koliko posjetitelja imamo i što na našoj web stranici klikaju kako bi mogli pripremiti dostatne zalihe robe i napraviti bolje akcije. Detaljnije informacije o tome na koji način ova internet stranica koristi kolačiće možete pronaći u našoj izjavi o privatnosti. (link povezanica na ovu izjavau o privatnosti)".Za korisnike koji su dali privolu za korištenje i pohranu osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe ili one korisnike koji su da li privolu za korištenje svih kolačića dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu, npr. kako bismo unaprjeđivali svoju ponudu proizvoda i usluga, kako bi kontakt s vama bio individualniji i vama zanimljiviji te kako bismo svoju ponudu i proizvode što više prilagodili vašim korisničkim navikama. Takvi se procesi obično zovu profiliranjem.Suglasnost za SUGLASNOST ZA UVJETE KORIŠTENJA Suglasnost za uvjete korištenja je dostupna n linku: Uvijeti korištenja Suglasnost se povlaći na način da zatražite brisanje profila u korisničkom profilu ili na email [email protected] SUGLASNOST ZA UVJETE KORIŠTENJA dajte prilikom registracije na www.elipso.hr/prijava/ na način da označite kvačicu "Dajem suglasnost i prihvaćam uvjete korištenja".5. Prava korisnika
Korisnik u svako doba ima sljedeća prava:
pravo na informaciju o obradi osobnih podataka,
pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka, a čime će prestati obrada osobnih podataka;
pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni;
pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole, u slučaju podnošenja prigovora na obradu podataka, odnosno u slučajevima obrade osobnih podataka protivno propisima o zaštiti osobnih podataka;
pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada je osporena točnost podataka tijekom perioda provjere točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali je odbijeno brisanje i umjesto toga zatraženo ograničenje korištenja podacima, ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog distribucije tih podataka;
pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo;
pravo na podnošenje prigovora u vezi obrade osobnih podataka društvu Elipso ili nadležnom državnom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka) ako se obrada vrši radi izvršenja zadaća od javnog interesa, radi izvršavanja javnih ovlasti ili se društvo Elipso prilikom obrade podataka poziva na svoje legitimne interese.


Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ove Izjave.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.6. Posluživanje oglasa na internet stranici www.Elipso.hr
Elipso poslužuje oglase trećih strana na internet stranici www.elipso.hr samo nakon što posjetitelj internet stranice dozvoli korištenje svih kolačića. Kada korisnik i prihvati korištenje kolačića Elipso će posluživati oglase trećih strana na internet stranici www.elipso.hr ali uz isključene funkcije korištenja personaliziranih oglasa, audience targetinga (targetiranja na bazi interesa je isključeno). Banneri za Elipso promocije koji se nalaze na elipso.hr domeni i koji vode na internet lokacije unutar elipso.hr domene ne smatraju se oglasima trećih strana već usmjeravanje na vlastiti sadržaj i ne koriste nikakve osobne podatke te su fiksni sadržaj internet stranice elipso.hr neovisan o posjetitelju.


7. Korištenje programa Google Analytics naših partnera Googla na www.Elipso.hr
Elipso će koristiti program Google Analytics za statističko mjerenje posjećenosti web stranice, praćanje aktinosti posjetioca, pračanje učinkovitosti web stranice, marketetinško targetiranje samo ako mu posjetioc internet stranice dozvoli korištenje kolačića davanjem privole klikom na "Prihvaćam sve kolačiće". Privolu se može povući na isti način na koji se je i dala klikom u donjem desnom kutu na "Kolačići" pa zatim klikanjem na "Odbijam", nakon toga i dalje možete pristupati našim web stranicama. Pri tome će korisiti politiku zadržavanja takvih mjerenja koja su vezana događaje na www.elipso.hr (events) na period od najviše 14 mjeseci nakon posljedenje aktivnosti koju je korisnik napravio na www.elipso.hr. Vremensko ograničenje se ne odnosi na anonimne agregirane statistikče podatke koji se čuvaju ne ograničeni period. Elipso mjeri broj kupnji napravljenih putem internet stranice www.elipso.hr koristeći Google Analytics ali pri tome ne prosljeđuje osobne podatke kupca u Google Analytics. ElipsoID korisnika koji se predhodno anonimizira uklanjanjem nekoliko zadnjih znamenaka te zatim nepovratno i jednosmijerno kriptira može biti korišten za pračenje aktivnosti korisnika usklopu Google Analytic programa za one korisnike koji su se registirali, prihvatili SUGLASNOST ZA UVJETE KORIŠTENJA i prihvatili sve kolačiće. Praćanje regestiranih korisnika je navedeno i u SUGLASNOST ZA UVJETE KORIŠTENJA i u privoli za korištenje kolačića. Podatak koji se šalje u Google Analytics niti za Elipso niti za Google ne predstavlja osobni podatak jer niti jedna strana ne može indentificirati osobu uz pomoć anonimiziranog i kriptiranog ElipsoIDa.


8. Korištenje programa Google AdWords naših partnera Googla na www.Elipso.hr
Elipso koristi program Google AdWords za marketetinško oglašavanje. Samo ako mu posjetioc internet stranice dozvoli korištenje kolačića davanjem privole klikom na "Prihvaćam sve kolačiće", kolačiće će Elipso koristiti za targetirano posluživanje oglasa, kreiranje personaliziranih oglasa, praćenje efikasnosti Google AdWords marketinga. Privolu se može povući na isti način na koji se je i dala klikom u donjem desnom kutu na "Kolačići" pa zatim klikanjem na "Odbijam", nakon toga i dalje možete pristupati našim web stranicama.


9. Profiliranje
Ako ste prijavljeni www.elipso.hr tako da ste napravili registraciju i ako ste se prijavili na "Elipso klub" marketing listu podatke o dobnoj skupini, podatke o spolu, podatka koje ste proizvode ranije pogledali na našoj web stranici obrađujemo automatski sa svrhom ocjene određenih osobnih aspekata povezanih sa Vama u svrhu:
1. Radimo procjene kako bi Vam kao našem korisniku mogli ponuditi odgovarajuće usluge i proizvode
2. Radimo procjene kako bi Vam kao našem korisniku mogli poslati odgovarajući newsletter koji će Vam biti zanimljiv
3. Radimo procjene interesa nad proizvodima kako bi svim našim posjetiteljima mogli ponuditi odgovarajuće usluge i proizvode.Ako ste pri posjeti naše internet stranice dali privolu klikom na "Prihvaćam sve kolačiće" podatak koje ste proizvode ranije pogledali na našoj web stranici obrađujemo automatski sa svrhom ocjene određenih osobnih aspekata povezanih sa vama u svrhu:
1. Radimo procjene kako bi Vam kao našem posjetitelju mogli ponuditi odgovarajuće usluge i proizvode
2. Radimo procjene interesa nad proizvodima kako bi svim našim posjetiteljima mogli ponuditi odgovarajuće usluge i proizvode.Elipso ne odnosi odluke koje su isključivo vezane za automatiziranu obradu podataka a koje bi utjecale na koja osoba ima pravo na koju ponudu proizvoda ili usluga te su svi proizvodi i usluge dostupne svakom korisniku. Pocijene navedene ovdje služe samo kako bi nekim korisnicima istaknuli i ponudili određene ponude koje smatramo da su njima zanimljivije nego drugim korisnicima ali pri tome svi korisnici imaju pristup svim ponudama.


10. Korištenje kolačićaElipso razumije da je vaša privatnost važna i želimo biti transparentni o tehnologiji koju koristimo. Ova Izjava o Privatnosti objašnjava kako kolačići i druge slične tehnologije mogu biti pohranjene na Vašem uređaje te upotrebljavane kada posjetite naše web stranice, web dućan ili bilo koje druge web stranice tvrtke Elipso. Klikom na "Prihvaćam sve kolačiće" prihvaćate da možemo pohranjivati,pristupati kolačićima i sličnim tehnologija kao što je ovdje opisano.


Što je kolačić? Kolačić je malena tekstualna datoteka koju na vaše računalo sprema web stranica koju posjetite. Kolačići omogućuju stranicama da prikažu informacije prilagođene vašim potrebama. Oni obično spremaju vaše postavke i određene postavke koje ste odabrali na web stranici, poput informacija o prozorima koji su otvoreni na naslovnoj stranici. Kada ponovno posjetite neku web stranicu, preglednik putem interneta prima kolačiće koji pripadaju toj stranici. Kolačići nam omogućuju da mjerimo posjećenost i izvore prometa na našim web stranicama kako bi mogli poboljšati funkcionalnost i učinkovitost naših stranica. Više informacija možete pronaći na ovim adresama www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu


Kako Elipso koristi kolačiće i slične tehnologije Elipso koristi kolačiće i slične tehnologije kako bi identificirali vas, vaše interese, kako bi zapamtili vaše postavke te kako bismo znali na koji način pretražujete naše stranice. Također kolačiće koristimo i u svrhu kontrole pristupa pojedinim dijelovima naših web stranica te za zaštitu naših web stranica. Za održavanje i statističko praćenje naših web stranica angažirali smo naše partnere koji su nam pružatelji tih usluga (dalje u tekstu treće strane). Te treće strane također upotrebljavaju kolačiće kako bismo vam omogućili bolje korisničko iskustvo, kako bismo mogli bolje upravljati sadržajem ovih web stranica te analizirati kako se posjetitelji web stranica snalaze na njima.


Onemogućavanje kolačića Onemogućavanjem kolačića klikanjem na "Odbijam" i dalje možete pristupati naše web stranicama, ali postoji mogućnost da neke od funkcionalnosti neće ispravno raditi, Elipso će u tom slučaju pohranjivati na Vaš uređaj samo apsolutno nužne kolačiće. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za to konzultirajte „pomoć“ u vašem web pregledniku ili posjetite ovu adresu www.allaboutcookies.org kako biste saznali više informacija o tome kako onemogućiti kolačiće. Ako biste htjeli pobrisati prethodno pohranjene kolačiće na vašem uređaju, možete to učiniti u bilo kojem trenutku, no to neće spriječiti daljnje pohranjivanje kolačića osim ukoliko niste poduzeli korake onemogućavanja pohrane kolačića kao što je gore u tekstu navedeno.


Vrsta kolačića Svrha
Tehnički Ovi kolačići su nam neophodni kako bi naše web stranice mogle raditi, a vi biti u mogućnosti pristupati im kad to zatražite. Ovi kolačići primjerice omogućuju nam prepoznati da ste otvorili korisnički račun kod nas i da ste se prijavili u taj korisnički račun. Također ovo su kolačići koji nam omogućuju da zapamtimo radnje koje ste poduzeli tijekom pregledavanja naših web stranica i da zapamtimo te radnje kako biste slijedeći put kad se vratite mogli nastaviti korištenje. Ove kolačiće koristimo i u svrhu zaštite naših web stranica.
Analitički/statistički Ove kolačiće upotrebljavamo mi ili naši ugovorni partneri odnosno treće strane u svrhu analize korištenja web stranica i načina kako se one izvršavaju. Na primjer, ovi kolačići prate koji se dijelovi ili proizvodi na našim web stranicama najviše posjećuju i s kojih lokacija posjetitelji dolaze. Ako se pretplatite na newsletter ili se registrirate na našim web stranicama oni se mogu povezati s vama.
Funkcionalni Ovi kolačići omogućuju nam upravljanje web stranicama u skladu s vašim izborima koje napravite. Omogućuju nam vas se „sjećamo“ između dva posjeta. Primjerice, prepoznat ćemo vaše korisničko ime i zapamtiti sve prilagodbe koje ste napravili putem svojeg korisničkog računa te pripadajuće usluge.
Marketinški Ova vrsta kolačića prikuplja informacije o vašim aktivnostima i na drugim lokacijama koje posjećujete na internetu kako bi vam pružili ciljano oglašavanje. Postoji mogućnost da dozvolimo pristup trećim stranama koji su ujedno naši pružatelji usluga da upotrebljavaju kolačiće na našim web stranicama u iste svrhe koje smo naveli, uključujući prikupljanje podataka o vašim mrežnim aktivnostima tijekom vremena i različitim web lokacijama. Naši pružatelji usluga kao što su primjerice Google ili Facebook imaju svoja vlastita pravila o privatnosti i mogu koristiti svoje kolačiće za ciljano oglašavanje na drugim lokacijama na internetu temeljem vašem posjeta našim web stranicama.
Više namjenski Ovi kolačići kombinirju više gore navedenih funkcija isto vremeno. Na primjer: Funkcionalni kolačić koji se također koristi i za Analitički/statistički svrhe.Načini na koje Elipso koristi kolačiće, kako postupa i koji su točno nazivi kolačića su slijedeći:

Ime kolačića Domena Vrsta Namijena Prihvat
Fr facebook.com Marketing Kriptirani Facebook ID and Browser ID Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja ali ovaj kolačić može biti postavljen i na drugim web mjestima kao što je facebook.com
c_user facebook.com Funkcionalni - autentifikacija korisnika za potrene logina Facebook ID Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja ali ovaj kolačić može biti postavljen i na drugim web mjestima kao što je facebook.com
datr facebook.com Funkcionalni Facebook funkcionalni kolačić Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja ali ovaj kolačić može biti postavljen i na drugim web mjestima kao što je facebook.com
wd facebook.com Funkcionalni Facebook funkcionalni kolačić Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja ali ovaj kolačić može biti postavljen i na drugim web mjestima kao što je facebook.com
xs facebook.com Funkcionalni Facebook funkcionalni kolačić Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja ali ovaj kolačić može biti postavljen i na drugim web mjestima kao što je facebook.com
sb facebook.com Funkcionalni Facebook funkcionalni kolačić Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja ali ovaj kolačić može biti postavljen i na drugim web mjestima kao što je facebook.com
presence facebook.com Funkcionalni Facebook funkcionalni kolačić Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja ali ovaj kolačić može biti postavljen i na drugim web mjestima kao što je facebook.com
__gads elipso.hr Više namjenski Primarno mjerenje performansa web stranice ali može se koristiti i za marketing Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
__ga elipso.hr Više namjenski Primarno mjerenje performansa web stranice ali može se koristiti i za marketing Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
gclid elipso.hr Marketing Sadrži informaciju koji je oglas klinut u sklopu oglašavanja preko Googla. Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
__cfduid elipso.hr Tehnički - Apsolutno nužni kolačić za sigurnost Ne ophodno za funkcinalnost nužne Cloudflare sigurnosne usluge Postavljamo odmah pri posječivanju elipso.hr bez čekanja na prihvat
ARRAffinity elipso.hr Tehnički - Apsolutno nužni kolačić za funkcioniranje web servera Ne ophodno za funkcinalnost elipso.hr aplikacije. Application Request Routing IIS Extension kolačić Postavljamo odmah pri posječivanju elipso.hr bez čekanja na prihvat
consent_status elipso.hr Funkcionalni - Apsolutno nužni kolačić - prihvat kolačića Apsolutno nužni kolačić za funkcioniranje mehanizma evidencije prihvata kolačića Postavljamo odmah pri posječivanju elipso.hr bez čekanja na prihvat
ShoppingCart elipso.hr Funkcionalni -Apsolutno nužni kolačić - košarica Apsolutno nužni kolačić za funkcioniranje mehanizma praćenja sadržaja košarice Postavljamo odmah pri posječivanju elipso.hr bez čekanja na prihvat
NID google.com ili google.hr ili druge google domene Marketing Marketing kolačić za targetirano oglašavanja Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
SID google.com ili google.hr ili druge google domene Marketing Marketing kolačić za targetirano oglašavanja Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
__gac google.com ili google.hr ili druge google domene Marketing Marketing kolačić za targetirano oglašavanja Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
IDE google.com ili google.hr ili .doubleclick.net ili druge google domene Marketing Marketing kolačić za targetirano oglašavanja Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
DSID google.com ili google.hr ili .doubleclick.net ili druge google domene Marketing Marketing kolačić za targetirano oglašavanja Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
FLC google.com ili google.hr ili druge google domene Marketing Marketing kolačić za targetirano oglašavanja Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
AID google.com ili google.hr ili druge google domene Marketing Marketing kolačić za targetirano oglašavanja Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
TAID google.com ili google.hr ili druge google domene Marketing Marketing kolačić za targetirano oglašavanja Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
CONSENT google.com ili google.hr ili druge google domene Funkcionalni Google Funkcionalni kolačić za praćenje privola Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
redirect_final_url elipso.hr Funkcionalni web adresa mjesta na koji se posjetioc preusmjerava nakog prijave Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
u elipso.hr Više namjenski - može biti korišten za praćanje peformasna naše web stranice ili funkcionalnost ili prilagodbu sadržaja na našoj web stranici Kriptirani ElipsoID Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
1P_JAR google.com ili google.hr ili druge google domene Funkcionalni Funkcionalni. Najčešće prenosi informacije datuma i vremena Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
id_token elipso.hr Funkcionalni - autentifikacija korisnika za potrene logina Nužno za postupak registracije na elipso.hr i prijavu na elipso.hr Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja
Kolačić bez imena www.facebook.com Funkcionalni Funkcionalni Čekat ćemo prihvat svih kolačića prije postavljanja


Druge Google domene mogu biti sljedeće:
• admob.com
• adsensecustomsearchads.com
• adwords.com
• doubleclick.net
• google.com
• googleadservices.com
• googleapis.com
• googlesyndication.com
• googletagmanager.com
• googletagservices.com
• googletraveladservices.com
• googleusercontent.com
• google-analytics.com
• gstatic.com
• urchin.com
• youtube.com
• ytimg.com
Isključivanjem kolačića u svojem pregledniku odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na Vašem računalu ili ne. Postavke kolačiča mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internet pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite internet preglednik koji koristite. Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8, Opera Safari Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na internet stranicama elipso.hr. Google Analytics kolačiće možete onesposbiti na adresi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Više se možete informirati na sljedećim linkovima: http://www.allaboutkolačićs.org/, http://www.youronlinechoices.eu/