Šifra artikla za koje vrijede posebni uvjetiNaziv artikla za koje vrijede posebni uvjetiPosebni uvjeti se odnose na grupu kupacaPosebni uvjetiPočetak važenja posebnih uvjetaKraj važenja posebnih uvjeta
130200HISENSE RS670N4AC1Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 130200 (HISENSE RS670N4AC1) 02.03.2019.02.05.2019.
135620HISENSE AS-12UR4RYRCA01Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135620 (HISENSE AS-12UR4RYRCA01) 21.03.2019.15.04.2019.
131813HISENSE AST-12UW4RVETG00Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 131813 (HISENSE AST-12UW4RVETG00) 21.03.2019.14.04.2019.
134263GRU 40GFB6820Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 134263 (GRU 40GFB6820) 12.03.2019.07.04.2019.
133955GRUNDIG 40GFS6820Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 133955 (GRUNDIG 40GFS6820) 12.03.2019.07.04.2019.
134253GRUNDIG 40GFT6820Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 134253 (GRUNDIG 40GFT6820) 12.03.2019.07.04.2019.
134254GRUNDIG 40GFW6820Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 134254 (GRUNDIG 40GFW6820) 12.03.2019.07.04.2019.
134091GRUNDIG 43GFT6820Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 134091 (GRUNDIG 43GFT6820) 12.03.2019.07.04.2019.
133573GRUNDIG 43GFB6820Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 133573 (GRUNDIG 43GFB6820) 12.03.2019.07.04.2019.
134256GRUNDIG 43GFW6820Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 134256 (GRUNDIG 43GFW6820) 12.03.2019.07.04.2019.
133575GRUNDIG 49GUB8860Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 133575 (GRUNDIG 49GUB8860) 12.03.2019.07.04.2019.
134255GRUNDIG 43GFS6820Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 134255 (GRUNDIG 43GFS6820) 12.03.2019.07.04.2019.
133835GRUNDIG 32GFB6820Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 133835 (GRUNDIG 32GFB6820) 12.03.2019.07.04.2019.
134093GRUNDIG 32GFT6820Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 134093 (GRUNDIG 32GFT6820) 12.03.2019.07.04.2019.
134092GRUNDIG 49GUS8860Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 134092 (GRUNDIG 49GUS8860) 12.03.2019.07.04.2019.
133954GRUNDIG 49GUT8860Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 133954 (GRUNDIG 49GUT8860) 12.03.2019.07.04.2019.
134264GRUNDIG 49GUW8860Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 134264 (GRUNDIG 49GUW8860) 12.03.2019.07.04.2019.
130201HISENSE RQ562N4AC1Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 130201 (HISENSE RQ562N4AC1) 12.03.2019.07.04.2019.
131252HISENSE RQ562N4GB1Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131252 (HISENSE RQ562N4GB1) 12.03.2019.07.04.2019.
131804HISENSE RQ689N4AC2Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131804 (HISENSE RQ689N4AC2) 12.03.2019.07.04.2019.
131477HISENSE RQ562N4GW1Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131477 (HISENSE RQ562N4GW1) 13.03.2019.07.04.2019.
132907HISENSE WFBL9014VSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 132907 (HISENSE WFBL9014V) 13.03.2019.07.04.2019.
131149HISENSE FV221D4BW1Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131149 (HISENSE FV221D4BW1) 13.03.2019.07.04.2019.
133312HISENSE H50A6140Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 133312 (HISENSE H50A6140) 13.03.2019.07.04.2019.
133393HISENSE WFBL7014VSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 133393 (HISENSE WFBL7014V) 13.03.2019.07.04.2019.
133301HISENSE H43A6550Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 133301 (HISENSE H43A6550) 13.03.2019.07.04.2019.
133395HISENSE RB400N4BF2Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 133395 (HISENSE RB400N4BF2) 13.03.2019.07.04.2019.
131254HISENSE WFHV9014Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131254 (HISENSE WFHV9014) 13.03.2019.07.04.2019.
131253HISENSE WFHV7014Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131253 (HISENSE WFHV7014) 13.03.2019.07.04.2019.
132883HISENSE H43A5600Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 132883 (HISENSE H43A5600) 22.03.2019.07.04.2019.
134586HISENSE RS694N4TC2Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 134586 (HISENSE RS694N4TC2) 19.03.2019.07.04.2019.
134252GRUNDIG 32GFW6820Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 134252 (GRUNDIG 32GFW6820) 12.03.2019.07.04.2019.
134090GRUNDIG 32GFS6820Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 10% popusta na artikal šifre 134090 (GRUNDIG 32GFS6820) 12.03.2019.07.04.2019.
135779HISENSE RS694N4TF2Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135779 (HISENSE RS694N4TF2) 21.03.2019.07.04.2019.
135916HISENSE H43A6140Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135916 (HISENSE H43A6140) 22.03.2019.07.04.2019.
135434SAMSUNG GALAXY S10 PLUS WHITESvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135434 (SAMSUNG GALAXY S10 PLUS WHITE) 08.03.2019.31.03.2019.
131251HISENSE RR220D4AD2Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131251 (HISENSE RR220D4AD2) 15.02.2019.31.03.2019.
127716TEF FV9788Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 0% popusta na artikal šifre 127716 (TEF FV9788) 01.02.2019.31.03.2019.
131246HISENSE RR55D4AW1Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131246 (HISENSE RR55D4AW1) 12.02.2019.31.03.2019.
131245HISENSE RL120D4AW1Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131245 (HISENSE RL120D4AW1) 12.02.2019.31.03.2019.
131250HISENSE RR154D4AW2Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131250 (HISENSE RR154D4AW2) 14.02.2019.31.03.2019.
131150HISENSE RT280D4AW1Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131150 (HISENSE RT280D4AW1) 14.02.2019.31.03.2019.
131248HISENSE RL325D4AW1Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131248 (HISENSE RL325D4AW1) 14.02.2019.31.03.2019.
131247HISENSE FV341N4BC2Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131247 (HISENSE FV341N4BC2) 15.02.2019.31.03.2019.
132447HISENSE RT417N4DC1Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 132447 (HISENSE RT417N4DC1) 15.02.2019.31.03.2019.
132449HISENSE WDBL1014VSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 132449 (HISENSE WDBL1014V) 15.02.2019.31.03.2019.
135056HISENSE H55A6500Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135056 (HISENSE H55A6500) 15.02.2019.31.03.2019.
131603HISENSE H39A5600Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 131603 (HISENSE H39A5600) 22.02.2019.31.03.2019.
135382GORENJE BO736E11XSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 0% popusta na artikal šifre 135382 (GORENJE BO736E11X) 01.03.2019.31.03.2019.
135505HISENSE RS670N4BF2Svi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135505 (HISENSE RS670N4BF2) 01.03.2019.31.03.2019.
135426SAMSUNG GALAXY S10e GREENSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135426 (SAMSUNG GALAXY S10e GREEN) 08.03.2019.31.03.2019.
135427SAMSUNG GALAXY S10e BLACKSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135427 (SAMSUNG GALAXY S10e BLACK) 08.03.2019.31.03.2019.
130239HUAWEI P20 LITE CRNISvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 130239 (HUAWEI P20 LITE CRNI) 13.03.2019.31.03.2019.
130240HUAWEI P20 LITE PLAVISvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 130240 (HUAWEI P20 LITE PLAVI) 13.03.2019.31.03.2019.
135428SAMSUNG GALAXY S10e GREENSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135428 (SAMSUNG GALAXY S10e GREEN) 08.03.2019.31.03.2019.
134449HUAWEI P20 CRNISvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 134449 (HUAWEI P20 CRNI) 13.03.2019.31.03.2019.
134456HUAWEI P20 PLAVISvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 134456 (HUAWEI P20 PLAVI) 13.03.2019.31.03.2019.
132890HUAWEI EML-L29 TWSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 132890 (HUAWEI EML-L29 TW) 13.03.2019.31.03.2019.
130635HUAWEI P20 PRO CRNISvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 130635 (HUAWEI P20 PRO CRNI) 13.03.2019.31.03.2019.
130638HUAWEI P20 PRO PLAVISvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 130638 (HUAWEI P20 PRO PLAVI) 13.03.2019.31.03.2019.
130666HUAWEI P20 PRO TWILIGHTSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 130666 (HUAWEI P20 PRO TWILIGHT) 13.03.2019.31.03.2019.
133174HUAWEI MATE 20 LITE CRNISvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 133174 (HUAWEI MATE 20 LITE CRNI) 13.03.2019.31.03.2019.
132610HUAWEI MATE 20 LITE PLAVISvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 132610 (HUAWEI MATE 20 LITE PLAVI) 13.03.2019.31.03.2019.
130636HUAWEI P20 LITE PINKSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 130636 (HUAWEI P20 LITE PINK) 13.03.2019.31.03.2019.
134528HUAWEI MATE 20 PRO PLAVISvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 134528 (HUAWEI MATE 20 PRO PLAVI) 13.03.2019.31.03.2019.
133829HUAWEI MATE 20 PRO CRNISvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 133829 (HUAWEI MATE 20 PRO CRNI) 13.03.2019.31.03.2019.
133830HUAWEI MATE 20 PROSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 133830 (HUAWEI MATE 20 PRO) 13.03.2019.31.03.2019.
135429SAMSUNG GALAXY S10 GREENSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135429 (SAMSUNG GALAXY S10 GREEN) 08.03.2019.31.03.2019.
135430SAMSUNG GALAXY S10 BLACKSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135430 (SAMSUNG GALAXY S10 BLACK) 08.03.2019.31.03.2019.
135431SAMSUNG GALAXY S10 WHITESvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135431 (SAMSUNG GALAXY S10 WHITE) 08.03.2019.31.03.2019.
135432SAMSUNG GALAXY S10 PLUS GREENSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135432 (SAMSUNG GALAXY S10 PLUS GREEN) 08.03.2019.31.03.2019.
135433SAMSUNG GALAXY S10 PLUS BLACKSvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 135433 (SAMSUNG GALAXY S10 PLUS BLACK) 08.03.2019.31.03.2019.
132887HUAWEI MATE 20 LITE ZLATNISvi članovi Elipso klubaZa članove Elipso kluba uz korištenje koda za popust 5% popusta na artikal šifre 132887 (HUAWEI MATE 20 LITE ZLATNI) 13.03.2019.31.03.2019.