Utor za role i rezač folije slika

Utor za role i rezač folije


Foodsaver kao jednu od prednosti nudi i opciju ugrađenog utora za role koji olakšava način rada, te u svakome trenutku unutar samoga uređaja postoji utor u kojem možete čuvati svoje zalihe rola. U svakome trenutku spreman je za rad , jednostavan sistem omogućava da je rola provučena kroz dio kojim se rola reže na određenu potrebnu dužinu. Navedena opcija ubrzava samu izradu vrećice po potrebnoj dužini ovisno o veličini namirnice koje želite vakumirati . Rezač folije je precizan i efikasan te sa jednim potezom osigurava da već kroz nekoliko sekundi imate spremnu potrebnu veličinu kako bi zalemili jedan dio folije.